Brak numeru PESEL w CEIDG

Przedsiębiorcy, którzy nie mają wpisanego PESEL w CEIDG muszą go uzupełnić do 19 maja 2018 r. Jeśli tego nie zrobią – zostaną automatycznie wykreśleni z ewidencji. Obowiązek uzupełnienia wpisu w CEIDG o numer PESEL wynika z nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przyjętej we wrześniu 2015 r. Dała ona przedsiębiorcom dwa lata (licząc od momentu wejścia w życie) na uzupełnienie danych.

Wykreślenie dotyczy starych wpisów, które do dziś są w systemie, a które pochodzą ze starych ewidencji gminnych i od lat nikt ich nie zmieniał. Wykreślenie ma charakter porządkujący, czyści rejestr z nieaktywnych wpisów, co jest niezbędne dla zachowania roli rejestru i bezpieczeństwa obrotu.

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2012 r. lub dokonali od tego czasu zmiany w swoim wpisie, posiadają w bazie numer PESEL. System informatyczny CEIDG nie dopuszcza do wprowadzania zmian we wpisie przedsiębiorcy bez numeru PESEL. Zatem jeśli przedsiębiorca od 2012 r. dokonywał zmiany w swoim wpisie w CEIDG, np. rejestrował się, dodawał kod PKD, zmieniał adres, zawieszał działalność – to jego wpis musi zawierać numer PESEL.

Jeśli przedsiębiorca nie zdąży uzupełnić numeru PESEL do 19 maja 2018 r. i wpis zostanie wykreślony -  można wystąpić o przywrócenie wpisu i umieszczenie na nim brakujących danych.

Comments are closed.