Czy firmy budowlane mają przywileje w zakresie terminu zwrotu VAT?

W związku ze zmianą zasad opodatkowania usług budowlanych i wprowadzeniem od początku 2017 r. mechanizmu odwrotnego obciążenia dla większości tych usług, niektóre firmy budowlane mają problemy finansowe. Dotyczy to głównie małych i średnich firm. Dokonując zakupu towarów i usług potrzebnych do wykonywania przez podwykonawców usług budowlanych, muszą oni płacić za nabyte towary i usługi kwotę brutto (z podatkiem VAT), natomiast za wykonane usługi otrzymują kwotę netto (VAT rozlicza nabywca w ramach odwrotnego obciążenia). Taki mechanizm powoduje, że zbyt długie oczekiwanie na zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym wykazanej w deklaracji VAT, może przyczynić się do osłabienia czy nawet utraty płynności finansowej firmy. Wymogi co do zwrotu w terminie przyspieszonym do 25 dni są obecnie bardzo restrykcyjne, zatem większość firm nie może z tego uprawnienia skorzystać.

Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom podatników w tej kwestii Minister Finansów w piśmie skierowanym do urzędów skarbowych zalecił dla niektórych firm z branży budowlanej dokonywanie zwrotu VAT w terminie do 15 dni, licząc od dnia złożenia deklaracji. Taki przywilej dotyczyć może – jak wskazano w piśmie – mikroprzedsiębiorców wykonujących usługi budowlane (rozliczających VAT na zasadzie odwrotnego obciążenia).

Zalecenia w tym zakresie nie oznaczają, że zwrot będzie w przypadku tego rodzaju firm automatyczny. Nadal podatnicy muszą liczyć się z weryfikacją zasadności zwrotu, która może odbywać się w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowych, kontroli celno-skarbowych lub postępowania podatkowego.

Comments are closed.