Dokumenty za rok obrotowy, jakie należy złożyć w KRS

Dokumenty za rok obrotowy, jakie należy złożyć w Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości to:

  • roczne sprawozdanie finansowe (wszystkie jego elementy),
  • sprawozdanie z badania (jeśli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu),
  • odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty,
  • sprawozdanie z działalności – dotyczy jednostek określonych w art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości (o ile jednostki te nie korzystają z uproszczeń przewidzianych dla jednostek mikro lub małych w tym względzie).

 

Comments are closed.