Działalność nierejestrowana

Działalność nierejestrowaną reguluje art. 5 ust. 1 Prawa przedsiębiorców, który wchodzi w życie 30.04.2018. Nie będzie ona uznawana za działalność gospodarczą. Warunkiem jest, by należny z niej przychód nie przekroczył w żadnym miesiącu 50% minimalnego wynagrodzenia (1050 zł w 2018), a osoba ją wykonująca w ciągu ostatnich 60 mies. nie prowadziła działalności gospodarczej.

Osoba, która przekroczy ww. limit przychodów powinna w ciągu 7 dni złożyć wniosek o wpis do CEIDG i zarejestrować się jak przedsiębiorca.

W myśl nowego art. 20 ust. 1ba updof przychody z działalności nierejestrowanej będą dla celów PIT uznawane za przychody z tzw. innych źródeł, od których nie trzeba opłacać zaliczek na podatek i które wykazuje się dopiero w zeznaniu rocznym.

Comments are closed.