JPK, gdy podatnik nie prowadzi ewidencji magazynowej – odpowiedź MF

Podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, mają obowiązek przekazywania – na żądanie organu podatkowego – całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych w formie JPK (art. 193a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa). Obowiązek ten od 1 lipca 2016 r. dotyczy dużych przedsiębiorców, a od 1 lipca 2018 r. obejmie pozostałych przedsiębiorców.

Struktury JPK obejmują m.in. strukturę dla wyciągu bankowego (JPK_WB) i dla magazynu (JPK_MAG).

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR) nie mają jednak obowiązku prowadzenia ewidencji wpłat i wypłat dokonywanych za pośrednictwem rachunku bankowego. Nie muszą też prowadzić ewidencji magazynowej. Również podatnicy prowadzący księgi rachunkowe, w ramach dozwolonych uproszczeń, nie prowadzą niekiedy ewidencji magazynowej (zakup towarów handlowych/materiałów księgują bezpośrednio w koszty, dokonując odpowiedniej korekty na koniec okresu rozliczeniowego).

W związku z powyższym powstało pytanie, czy podatnicy nieprowadzący ewidencji magazynowej/nieksięgujący wyciągów bankowych są (będą) zobowiązani do przekazywania – na żądanie organu podatkowego – struktury JPK_MAG i JPK_WB.

Z takim pytaniem wystąpiono do Ministerstwa Finansów. W odpowiedzi, jaką otrzymaliśmy w dniu 29 września br., MF wyjaśniło:

„Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów nie będą zobowiązani do przekazywania – na żądanie organu podatkowego – struktur JPK_WB i JPK_MAG.

Również podatnicy prowadzący księgi rachunkowe, którzy w ramach dozwolonych uproszczeń nie prowadzą ewidencji magazynowej (nie wytwarzają dowodów magazynowych), nie będą zobowiązani do przekazywania – na żądanie organu podatkowego – struktury JPK_MAG

Comments are closed.