Nowe terminy na przechowywanie dokumentacji pracowniczej są już pewne

Ustawa o przechowywaniu akt pracowniczych jest już podpisana przez prezydenta. Nowe przepisy skracają okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika z 50 do 10 lat.

Nowe przepisy umożliwiają także pracodawcy prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej także wówczas, gdy była ona wytworzona w postaci papierowej, poprzez wprowadzenie możliwości digitalizacji takiej dokumentacji.

Przedsiębiorcy, którzy przekażą do ZUS całą dokumentację, na podstawie której będzie możliwe ustalenie prawa do wybranego świadczenia oraz jego wysokości dla pracowników oraz zleceniobiorców będą mogli skrócić przechowywania dokumentacji. ZUS będzie zapisywał te dane na koncie ubezpieczonego.

Nowe przepisy dotyczące przechowywania dokumentacji, a także gromadzenia danych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dotyczą nie tylko pracodawców ale także zleceniodawców. Będą oni mieli obowiązek przechowywania dowodów potwierdzających pracę zleceniobiorców przez okres 10 lat.

Comments are closed.