Oferta

Witaj na naszej stronie!

Zapraszamy do współpracy z naszym biurem. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat naszej oferty.

Usługi księgowe i rachunkowe:

 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Prowadzenie i rozliczanie ryczałtu
 • Prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • Sporządzanie i składanie niezbędnych deklaracji miesięcznych
 • Rozliczenia ZUS
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • Przygotowywanie oraz wdrażanie zasad polityki rachunkowości razem z zakładowym planem kont
 • Rozliczenie roczne właściciela firmy
 • Dostarczanie na bieżąco informacji o wielkości podatków i składek do zapłaty
 • Analizy, zestawienia ekonomiczne i finansowe
 • Sporządzanie okresowych raportów wg potrzeb Klienta
 • Korespondencja z US oraz ZUS w imieniu Klienta

 

Obsługa kadrowo-płacowa:

 • Naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac na podstawie otrzymanych danych
 • Obliczanie obciążeń (ZUS, PIT) związanych z wynagrodzeniami
 • Przygotowanie akt pracowników nowo zatrudnionych
 • Sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do US i ZUS
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników PIT-11, PIT-8, PIT-40
 • Zgłaszanie pracowników do ZUS
 • Wystawianie świadectw pracy
 • Wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach
 • Sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń
 • Przygotowywanie umów o pracę i umów cywilno-prawnych

 

Pozostałe usługi :

 • Rozliczenia roczne dla osób indywidualnych
 • Rejestracja działalności gospodarczej
 • Pomoc w wyborze formy opodatkowania

 

Podchodzimy elastycznie do wymagań klientów, dostosujemy zakres usług do Państwa indywidualnych potrzeb.

 ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz