Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych bez zmian

Minister Rozwoju i Finansów ogłosił, że od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych wynosi 9,5% w stosunku rocznym (Mon. Pol. z 2017 r. poz. 686).

Comments are closed.