Biuro Rachunkowe Żory

Świadczymy usługi księgowe, usługi kadrowo-płacowe oraz inne. By dowiedzieć się więcej sprawdź naszą ofertę lub zadzwoń i zapytaj co możemy dla Ciebie zrobić!

Bezpieczeństwo i zaufanie

Bezpieczeństwo i zaufanie

Biuro rachunkowe z Żor zaprasza do współpracy! Oferujemy szeroki zakres usług oraz atrakcyjne ceny. Jesteśmy bezpiecznym i sprawdzonym partnerem.
Read More
Kompleksowe usługi rachunkowe

Kompleksowe usługi rachunkowe

Świadczymy usługi z zakresu: prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów, ksiąg handlowych, kadry i płace, deklaracje VAT, ZUS i wiele więcej. Sprawdź ofertę!
Read More
Umów się na spotkanie!

Umów się na spotkanie!

Umów się telefonicznie na spotkanie w wybranym przez Ciebie terminie. Tel: 504 067 791
Read More
Odwiedź nasze biuro!

Odwiedź nasze biuro!

Ul. Żeromskiego 5 44-240 Żory Godziny otwarcia: Pn. - Pt. 8:00-16:00 Sob. 9:00-13:00
Read More

Skutki błędu w stawce VAT u sprzedawcy

Skutki błędu w stawce VAT u sprzedawcy

Zastosowanie błędnej stawki przez sprzedawcę towarów lub usług wywołuje określone skutki w VAT. Zależą one od tego czy doszło do zawyżenia, czy też do zaniżenia stawki VAT.

W przypadku zawyżenia stawki VAT sprzedawca jest zobowiązany do uiszczenia podatku w wyższej wysokości, niż to wynika z obowiązujących przepisów. Przesądza o tym art. 108 ust. 1 ustawy o VAT. Przepis ten stanowi, że w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty (przykład 1).

W praktyce zdarzają się także sytuacje odwrotne. Mianowicie na fakturze może zostać podana zaniżona stawka VAT. W konsekwencji wykrycia tej nieprawidłowości podatnik zobowiązany jest do poprawienia zaistniałego błędu poprzez wystawienie faktury korygującej oraz skorygowania deklaracji VAT. W wyniku takiej korekty powstaje zaległość podatkowa i odsetki za zwłokę.

Zdarzają się sytuacje gdy do sprzedaży objętej zwolnieniem z VAT podatnik zastosuje 0% stawkę VAT. Tego rodzaju błąd nie powoduje żadnych skutków finansowych dla wystawcy faktury w podatku należnym, bowiem przy tego rodzaju sprzedaży VAT należny nie występuje. Błąd ten wywołuje jednak skutki po stronie podatku naliczonego u sprzedawcy. Sprzedaż zwolniona z VAT nie uprawnia bowiem podatnika do odliczenia podatku naliczonego związanego z tą sprzedażą. W takim przypadku podatnik musi skorygować deklaracje VAT za okres, w którym błędnie fakturował swoje transakcje. W deklaracjach tych nie powinien być bowiem wykazany podatek naliczony do odliczenia.

Umów się na spotkanie – wyślij mi wiadomość

Witam ,

Zapraszam na spotkanie ze mną – niezobowiązująco odpowiem na Twoje pytania.

Podpowiem jaką formę opodatkowania wybrać.

Dowiesz się jak założyć własną firmę.

Wyślij pytanie przez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na maila : brb.kalisz@onet.pl

 

Zapraszam !!!

 

 

Odliczenie VAT – 50% – od paliwa do samochodów osobowych

Od lipca  będzie można odliczyć 50% VAT od paliwa do osobówki

Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 86a ust. 1 ustawy o VAT, od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, czyli pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego.

Przy czym w okresie przejściowym, czyli do dnia 30 czerwca 2015 r., w stosunku do pewnych kategorii pojazdów nie przysługuje w ogóle prawo do odliczenia VAT z tytułu zakupu paliwa wykorzystywanego do ich napędu. Ten zakaz odliczania VAT odnosi się do samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, jeżeli dopuszczalna ładowność tych pojazdów jest, co do zasady, mniejsza niż 500 kg.

Jednak należy podkreślić, że zakaz odliczania VAT przy nabyciu paliwa nie dotyczy samochodów, które służą wyłącznie działalności gospodarczej podatnika, oczywiście, o ile są spełnione warunki wynikające z przepisów o VAT.

Tak więc już od 1 lipca 2015 r. podatnicy będą mogli korzystać z prawa do odliczania 50% wydatków na paliwo wykorzystywane do samochodów osobowych w sytuacji gdy samochody te użytkowane będą do celów mieszanych, czyli na potrzeby działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych.

W związku z likwidacją omawianego ograniczenia pojawiły się wątpliwości dotyczące odliczenia podatku z tytułu paliwa nabywanego przed 1 lipca 2015 r., a udokumentowanego fakturą wystawioną w lipcu 2015 r. Wyjaśniając tę kwestię Ministerstwo Finansów w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej www.finanse.mf.gov.pl poinformowało, że prawo do odliczenia należy oceniać, co do zasady, w świetle przepisów obowiązujących na moment powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy paliwa. Jeżeli zakup paliwa dokonany został do 30 czerwca 2015 r., to bez względu na fakt, że faktura została wystawiona np. 4 lipca 2015 r., prawo do odliczenia nie będzie przysługiwało. Obowiązek podatkowy u sprzedawcy z tytułu tej czynności powstał bowiem przed 1 lipca 2015 r., zatem prawo do odliczenia należy również oceniać według stanu prawnego obowiązującego przed 1 lipca 2015 r. Ministerstwo Finansów wyjaśniło także, że dostawa paliwa wykorzystywanego przez nabywcę do napędu omawianych pojazdów nie może być zasadniczo uznana, w świetle przepisów o VAT, za dostawę towarów o charakterze ciągłym.

Ponadto resort finansów przypomniał, że warunkiem odliczenia podatku naliczonego od nabycia paliwa jest zgodność tego zakupu ze stanem rzeczywistym, tzn. zasadniczo ilość zakupionego paliwa powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie w przebiegu pojazdu „firmowego”. Kwestia rzeczywistego wykorzystywania paliwa do napędu pojazdów „firmowych”, zwłaszcza nabywanego po 1 lipca 2015 r., będzie przedmiotem działań kontrolnych prowadzonych przez właściwe organy.

Nowe deklaracje VAT od lipca 2015

Od lipca  obowiązują nowe formularze VAT

Dnia 1 lipca br. wchodzą w życie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie: wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2015 r. poz. 914), wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 849) oraz wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 815).

Rozporządzenia określają nowe formularze:

  • deklaracji dla podatku od towarów i usług: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, i VAT-9M,
  • informacji podsumowującej/korekty informacji podsumowującej w obrocie krajowym – VAT-27,
  • wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej – VAT-28.

KASY FISKALNE 2015

Czynności, które dodano do katalogu zobowiązujących stosować kasę fiskalną:

  • Usługi naprawy pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów (w tym opon, zakładania, bieżnikowania, regenerowania),
  • Usługi w zakresie wymiany opon i kół,
  • Usługi w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
  • Usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, usługi prawne (w tym w zakresie doradztwa podatkowego), z wyjątkiem usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium Ai P,
  • Usługi fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne,
  • Usługi gastronomiczne, z wyjątkiem świadczonych na pokładach samolotów oraz w stołówkach uczniowsko – studenckich
  • Dostawy perfum i wód toaletowych, z wyjątkiem towarów dostarczanych na pokładach samolotów.

 

Warto sprawdzić czy nie musicie mieć kasy fiskalnej już od 01 marca 2015