Biuro Rachunkowe Żory

Świadczymy usługi księgowe, usługi kadrowo-płacowe oraz inne. By dowiedzieć się więcej sprawdź naszą ofertę lub zadzwoń i zapytaj co możemy dla Ciebie zrobić!

Bezpieczeństwo i zaufanie

Bezpieczeństwo i zaufanie

Biuro rachunkowe z Żor zaprasza do współpracy! Oferujemy szeroki zakres usług oraz atrakcyjne ceny. Jesteśmy bezpiecznym i sprawdzonym partnerem.
Read More
Kompleksowe usługi rachunkowe

Kompleksowe usługi rachunkowe

Świadczymy usługi z zakresu: prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów, ksiąg handlowych, kadry i płace, deklaracje VAT, ZUS i wiele więcej. Sprawdź ofertę!
Read More
Umów się na spotkanie!

Umów się na spotkanie!

Umów się telefonicznie na spotkanie w wybranym przez Ciebie terminie. Tel: 504 067 791
Read More
Odwiedź nasze biuro!

Odwiedź nasze biuro!

Ul. Żeromskiego 5 44-240 Żory Godziny otwarcia: Pn. - Pt. 8:00-16:00 Sob. 9:00-13:00
Read More

Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców

W związku ze zbliżającym się terminem przekazania przez mikroprzedsiębiorców pierwszej informacji o ewidencji VAT w formie JPK_VAT, na stronie Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) został zamieszczony następujący komunikat:

„Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców

 • Krajowa Administracja Skarbowa oraz Ministerstwo Finansów zapewniają pomoc dla przedsiębiorców, którzy do 26nbsp;lutego 2018 r. składają pierwszy JPK_VAT za styczeń br.
 • Od 14 do 23 lutego wyznaczeni pracownicy urzędów skarbowych będą wyjaśniać, jak tworzyć JPK_VAT i korzystać z aplikacji e-mikrofirma.
 • Dodatkowo w soboty 17 i 24 lutego w godzinach 9-13 urzędy uruchomią dyżury dla mikroprzedsiębiorców. Czynna będzie też infolinia KIS.

Mikroprzedsiębiorcy pierwszy Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT) – czyli elektroniczną ewidencję zakupów i sprzedaży VAT za styczeń 2018 r. – muszą złożyć do 26 lutego br. Dlatego od środy 14 lutego do piątku 23 lutego urzędy skarbowe uruchomią specjalne dyżury ekspertów, którzy wyjaśnią podatnikom, jak korzystać z aplikacji e-mikrofirma i odpowiedzą na pytania dotyczące tworzenia oraz przesyłania JPK_VAT. Podpowiedzą również, jak założyć Profil Zaufany (eGO) czyli bezpieczne i bezpłatne narzędzie, które umożliwia elektroniczny kontakt z administracją publiczną i załatwienie wielu spraw on-line, w tym autoryzację plików JPK_VAT.

Szczegółowe informacje o dyżurach zostaną opublikowane na stronach urzędów skarbowych.

Soboty z JPK_VAT

Dodatkowe dyżury dla mikroprzedsiębiorców zostaną zorganizowane również w soboty 17 i 24 lutego, w godzinach od 9 do 13. Podatnicy uzyskają w urzędach wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania i terminowego przesłania JPK_VAT. Będą mogli też potwierdzić Profil Zaufany (eGO).

Wsparcia podatnikom w zakresie JPK_VAT udzielą również konsultanci Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Infolinia KIS dla mikroprzedsiębiorców będzie czynna w obie soboty (17 i 24 lutego), również w godzinach od 9 do 13.

Zachęcamy do kontaktu z ekspertami w urzędach skarbowych, a w przypadku pytań technicznych prosimy o przesyłanie ich na adres jpk.helpdesk@mf.gov.pl

Uwaga: podczas sobotnich dyżurów pracownicy urzędów skarbowych będą obsługiwać wyłącznie podatników zainteresowanych JPK_VAT. W dyżurach dla mikroprzedsiębiorców nie biorą udziału wyspecjalizowane urzędy skarbowe (czyli takie, które obsługują głównie największe podmioty gospodarcze).

Taksówkarze i rolnicy nie są zwolnieni z obowiązku składania JPK_VAT – wyjaśnienie MF

Podatnicy VAT mają obowiązek przesyłania JPK_VAT za okresy miesięczne, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Jeżeli 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy termin ten upływa w pierwszym dniu roboczym po tym dniu. JPK_VAT za styczeń 2018 r. należy przesłać w terminie do 26 lutego 2018 r.

Ministerstwo Finansów w wydanym w dniu 14 lutego 2018 r. komunikacie zwróciło uwagę, iż obowiązkiem przesyłania JPK_VAT objęci zostali również taksówkarze, którzy rozliczają podatek VAT ryczałtem (VAT-12) oraz rolnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

W komunikacie czytamy: „Podatnicy świadczący usługi taksówek osobowych, którzy wybrali opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu (VAT-12), zgodnie z przepisami o VAT– podobnie jak inni czynni podatnicy VAT – mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji zakupów i sprzedaży VAT i wysyłania jej jako JPK_VAT.

JPK_VAT wysyłają też rolnicy, zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT.”

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, iż  podatnicy świadczący usługi taksówek osobowych, którzy wybrali opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu, nie mają prawa do odliczania podatku naliczonego, a składane przez nich skrócone deklaracje obejmują wyłącznie kwotę obrotu wykazywaną w poz. 10 deklaracji ustaloną na podstawie ewidencji prowadzonych za pomocą kas rejestrujących oraz kwotę podatku należnego obliczonego według stawki 4% (poz. 11). Ponieważ podatnicy ci nie odliczają podatku naliczonego, nie mają obowiązku prowadzenia (a zatem i przesyłania w formie JPK_VAT) ewidencji zakupu VAT.

Konstytucja Biznesu przyjęta przez Sejm

Sejm na posiedzeniu w dniach 25-26 stycznia 2018 r. uchwalił tzw. Pakiet Konstytucji Biznesu. W jej skład wchodzą ustawy: Prawo przedsiębiorców, Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Konstytucja Biznesu wprowadza katalog zasad regulujących relacje biznesu z państwem np.: co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone; domniemanie uczciwości przedsiębiorcy; zasada proporcjonalności.

Propozycje zawarte w Prawie przedsiębiorców to m.in.:

 • wprowadzenie instytucji działalności nierejestrowej – w przypadkach działalności na mniejszą skalę nie będzie obowiązku rejestracji działalności,
 • wprowadzenie tzw. ulgi na start – początkujący przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności,
 • wdrożenie zasady posługiwania się przez przedsiębiorcę w kontaktach z urzędami wyłącznie NIP,
 • wydawanie przez organy administracji objaśnień prawnych napisanych prostym językiem, wyjaśniających skomplikowane przepisy w zakresie działalności gospodarczej,
 • ochrona przedsiębiorcy przed negatywnymi konsekwencjami, jeśli jego działania były zgodne z dotychczasową praktyką stosowania przepisów przez organ administracji.

Ustawa zastąpi obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Ustawa ma wejść w życie 1 marca 2018 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących ulgi na start, które zaczną obowiązywać 31 marca 2018

Mikroprzedsiębiorcy otrzymają wiadomości od resortu finansów

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej poinformowało, że w najbliższych dniach wyśle e-mail lub SMS do mikroprzedsiębiorców, którzy są zobowiązani do składania Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT).

Informacja przypomni o możliwości założenia bezpłatnego Profilu Zaufanego (eGO), który pozwoli prawidłowo podpisać i złożyć JPK_VAT oraz zachęci do zakładania go już teraz – nie zwlekając do ostatniej chwili. Dzięki temu mikroprzedsiębiorcy zyskują pewność, że w dniu wysyłki są gotowi oraz prawidłowo zautoryzują i podpiszą JPK_VAT.

Pierwsze JPK_VAT za styczeń 2018 r. mikroprzedsiębiorcy muszą przesłać do 26 lutego 2018 r.

Wiadomość będzie opatrzona podpisem „Ministerstwo Finansów” i dotrze do firm jako:

 • e-mail z adresu: dppt.automat@mf.gov.pl – na adresy elektroniczne lub
 • wiadomość tekstowa SMS – na numery telefonów.

Powiadomienia w formie e-maila i SMS będą generowane automatycznie, dlatego nie należy na nie odpowiadać. Ponadto wiadomości nie będą zawierać żadnych wezwań do zapłaty podatku, a w treści e-maila i wiadomości SMS nie będą umieszczane żadne odnośniki zewnętrzne (linki) ani załączniki w formie plików.

JPK_VAT z uproszczonym e-podpisem

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą będą mogły przesyłać pliki JPK_VAT opatrzone jedynie swoimi podstawowymi danymi oraz kwotą przychodu z PIT. Nie będą musiały kupować kwalifikowanego podpisu elektronicznego ani mieć profilu zaufanego.

Tak wynika z datowanego na 19.01.2018 projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie MF z 24.06.2016 w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane (DzU z 2016 poz. 932 ze zm.).

 • MF – Minister Finansów
 • JPK – Jednolity Plik Kontrolny

Ten ostatni akt prawny nakłada na podatników obowiązek podpisywania przesyłanych elektronicznie organom podatkowym ksiąg podatkowych (w tym JPK_VAT) kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym (ePUAP).

Zmiana ma umożliwić trzeci sposób podpisywania plików JPK, ale tylko jednej grupie podatników – osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą. Na ten inny podpis elektroniczny składać się ma: wysokość przychodu z PIT (wykazanego w zeznaniu podatkowym za rok podatkowy o 2 lata wcześniejszy niż rok przesyłania księgi albo wartość „0”, gdy za ten rok podatkowy nie złożono zeznania), imię i nazwisko, data urodzenia oraz NIP podatnika. W identyczny sposób podpisywane są obecnie deklaracje VAT-7 oraz zeznania roczne składane przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.

Rozporządzenie ma wejść w życie w dniu następnym po dniu ogłoszenia. W uzasadnieniu do projektu wskazano, że nowym podpisem będą mogły być opatrzone pliki JPK_VAT za styczeń 2018 składane do 25.02.2018