PIT-28 trzeba złożyć do 31 stycznia br.

Podatnicy opodatkowujący uzyskiwane przychody tzw. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zobowiązani są składać roczne zeznania podatkowe za dany rok do końca stycznia roku następnego. Stąd z przychodów uzyskanych w 2017 r. powinni się rozliczyć z fiskusem do środy 31 stycznia 2018 r. W tym samym dniu przypada również ostateczny termin zapłaty na rachunek urzędu skarbowego ryczałtu za grudzień 2017 r. (dla opłacających w ubiegłym roku podatek za poszczególne miesiące) albo za IV kwartał 2017 r. (dla korzystających z ryczałtu kwartalnego).

Formularzem zeznania przeznaczonym do rozliczania dla podatników opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym jest druk PIT-28. Do zeznania tego dołączają w zależności od potrzeb następujące załączniki:

informację o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (PIT-28/A) oraz ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, o których mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o pdof,

  • informację o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych (PIT-28/B),
  • informację o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku (PIT/O),
  • oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (PIT-2K),
  • informację o odliczeniu wydatków mieszkaniowych (PIT/D).

Zeznanie PIT-28 podatnik zobowiązany jest złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według swojego miejsca zamieszkania. Wykazuje w nim wysokość uzyskanego w danym roku przychodu według poszczególnych stawek opodatkowania, wysokość dokonanych odliczeń, a także wysokość należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Comments are closed.