Prawo do niewpłacania zaliczek na podatek

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący działalność gospodarczą mają obowiązek opłacania zaliczek na podatek. Przy czym od 1 stycznia 2018 r. mają oni możliwość niewpłacania zaliczek na podatek w okolicznościach wskazanych w ust. 15 dodanym do art. 44 ustawy o pdof.

W myśl tego przepisu wskazani podatnicy nie mają obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, gdy podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekracza 1.000 zł. Jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku przekracza 1.000 zł, wpłacie podlega różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku. Jak wynika z art. 44 ust. 16 ustawy o pdof regulacje te mają także zastosowanie do podatników, którzy równocześnie z przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej osiągają przychody z najmu lub dzierżawy lub działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochód ustalany jest na podstawie prowadzonych ksiąg.

Nowe zasady stwarzające możliwość niewpłacania zaliczki na podatek dotyczą podatników PIT opłacających miesięczne zaliczki w podstawowej formie oraz zaliczki kwartalne. Również podatnicy CIT mogą w 2018 r. nie wpłacać miesięcznej zaliczki na podatek w podstawowej formie lub kwartalnej zaliczki, jeżeli jej wartość obliczona zgodnie z art. 25 ust. 18 ustawy o pdop nie przekracza 1.000 zł.

Ze znowelizowanych przepisów ustaw o podatku dochodowym wynika, że zarówno podatnicy PIT, jak i CIT mają prawo, a nie obowiązek niewpłacania zaliczki na podatek, gdy jej wartość nie przekracza 1.000 zł. Jest to zatem uprawnienie podatnika, z którego może on skorzystać w zależności od indywidualnej decyzji w tej kwestii.

Warto zaznaczyć, że możliwości niewpłacania zaliczek na podatek nie mają podatnicy PIT i CIT opłacający miesięczne zaliczki na podatek w uproszczonej formie.

Comments are closed.