Profilaktyczne napoje w okresie upałów

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie wszystkim pracownikom, bez względu na rodzaj oraz miejsce wykonywania pracy, a także warunki atmosferyczne, dostatecznej ilości wody zdatnej do picia lub innych napojów. Zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych, m.in. przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia powyżej 25oC oraz na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28oC – także innych napojów (tzw. profilaktycznych), których ilość, rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników (§ 13 ust. 1 i § 112 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm. oraz § 4 ust. 1 pkt 3 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów – Dz. U. nr 60, poz. 279).

Stanowiska uprawniające do napojów profilaktycznych oraz szczegółowe zasady ich wydawania ustala pracodawca w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, a jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – pracodawca po uzyskaniu opinii przedstawicieli pracowników.

Comments are closed.