Sprawozdanie finansowe za 2017 należy złożyć do US na papierze

Przepisy nakładające obowiązek składania w US przez przedsiębiorców – podatników CIT i PIT – sprawozdań finansowych (sf) wraz ze sprawozdaniami z badania drogą elektroniczną wejdą w życie dopiero z początkiem października 2018. Regulacja przewidująca taki sposób składania sf została co prawda wprowadzona do updop już od 1.01.2018, jednak – jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie Redakcji „Rachunkowości” – nie ma ona zastosowania do sf za 2017.

 

Comments are closed.