Szkolenia z JPK

Od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy będą objęci obowiązkiem przesyłania JPK_VAT, czyli informacji o ewidencji VAT, do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

W komunikacie z 31 października br. Ministerstwo Finansów (dalej: MF) zapowiedziało ogólnopolską akcję szkoleniową „Wtorki z JPK”. Zgodnie z informacją MF, w każdy wtorek listopada urzędy skarbowe będą szkolić mikroprzedsiębiorców z tworzenia i przesyłania plików JPK_VAT. W ten sposób MF chce pomóc mikroprzedsiębiorcom – którzy mogą zetknąć się z tym zagadnieniem po raz pierwszy – w dobrym przygotowaniu się do tej zmiany.

W komunikacie MF czytamy:

„(…) Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,5 mln mikroprzedsiębiorców (firmy do 10 osób, rozliczające podatek VAT) dołączy do grona podatników VAT, którzy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestru sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłania jej w wersji elektronicznej, jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Obejmuje on zestaw informacji o zakupach i sprzedaży za dany okres, a dane do jego utworzenia są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa.

(…) Bezpłatne szkolenia nt. tworzenia i przesyłania JPK_VAT przeprowadzą eksperci KAS w każdy wtorek listopada (7.11, 14.11, 21.11, 28.11) we wszystkich urzędach skarbowych w Polsce (z wyjątkiem urzędów wyspecjalizowanych).

Uwaga: przedsiębiorcy mogą uczestniczyć w szkoleniach w dowolnych urzędach, również w tych, w których nie rozliczają się na co dzień (podkreśl. red.).

Szczegółowe informacje, m.in. o godzinach i miejscach szkoleń, będą publikowane na stronach internetowych poszczególnych izb administracji skarbowej i urzędów skarbowych.

Więcej informacji o JPK na stronie Portalu Podatkowego MF

Comments are closed.