ZUS przygotowany na przywrócenie wieku emerytalnego – informacja resortu pracy

Od 1 października br. nastąpi obniżenie wieku emerytalnego, który wyniesie 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn. Jak poinformował resort pracy w dniu 29 sierpnia br. na stronie internetowej www.mpips.gov.pl, ZUS podjął szereg działań, które zapewnią prawidłową i terminową realizację zadań związanych ze zmianami w systemie emerytalnym. I tak:

„(…) Doradcy emerytalni

 We wszystkich swoich jednostkach ZUS powołał prawie 600 doradców emerytalnych. Jest to specjalna stała usługa doradcza,  polegająca na udzielaniu informacji o warunkach, które należy spełnić, aby uzyskać świadczenie emerytalne. Doradcy emerytalni pomagają także w wyborze optymalnego rozwiązania dotyczącego przysługującego świadczenia, a także wyliczają prognozowaną emeryturę. (…) Poza obsługą bezpośrednią w placówkach ZUS, informacji udzielają także konsultanci z Centrum Obsługi Telefonicznej. (…)

Wysyłka powiadomień

(…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysłał prawie 500 tys. powiadomień do osób, które 1 października br. będą miały ustalone prawo do emerytury. (…) ZUS udostępnił odpowiednie informacje na stronie internetowej. Przygotował również ulotki, broszury, plakaty czy krótkie komunikaty informacyjne. Przeprowadził ponadto tematyczne szkolenia. Zagadnienia dotyczące obniżonego wieku emerytalnego były również szeroko prezentowane w prasie ogólnokrajowej i lokalnej.

Zmiany w systemie informatycznym

ZUS dostosowuje system informatyczny do nowych warunków związanych z wprowadzeniemzmiany wieku emerytalnego. (…)

Sprawna obsługa wniosków emerytalnych

Aby zabezpieczyć sprawną obsługę wniosków emerytalnych, ZUS podjął także działania przygotowawcze o charakterze kadrowym i organizacyjnym. (…)

Kiedy złożyć wniosek?

Jeśli skończyłaś 60 lat lub skończyłeś 65 lat i chcesz otrzymywać emeryturę od 1 października 2017 r. złóż wniosek we wrześniu lub w październiku 2017 r. Jeśli złożysz wniosek później, ZUS przyzna Ci emeryturę od pierwszego dnia miesiąca, w którym otrzyma wniosek. Jeśli złożysz wniosek wcześniej, tj. przed 1 września 2017 r., nie będziesz miał przyznanej emerytury, ponieważ nowe przepisy zaczną obowiązywać dopiero od 1 października 2017 r.”.  

Comments are closed.